Het indelingsplan wordt omgezet in een schetsontwerp en vervolgens in overleg met de opdrachtgevers in een voorlopig ontwerp (VO) en vervolges een definitief ontwerp (DO). Na akkoord op het definitief ontwerp start de realisatie. Met behulp van een programma van eisen worden relatieschema’s gemaakt en een vlekkenplan. In overleg wordt het vlekkenplan omgezet in een indelingsplan. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met Arbo-normeringen en het bouwbesluit.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search