“Op tijd en binnen budget”. Het zijn woorden die vaak als een bezweringsformule worden uitgesproken.
Voor ons is er niets geheimzinnigs of onzekers aan. “Op tijd en binnen budget” zijn gewoon randvoorwaarden bij het project-management. En we weten hoe we daaraan moeten voldoen.

In de afgelopen 15 jaar hebben we vaak het complete project-management verzorgd van kleine tot zeer complexe bouwprojecten. Sterker nog, de (financiële) aansturing hiervan was de eerste kennismaking van juriste Suzanne Holtz met de internationale bouwwereld.
Onze dienstverlening beperkt zich dan ook niet tot interieur-ontwerp. We begeleiden ook nieuwbouw, verbouw en renovatie.
Voor welke onderdelen u ons inschakelt, is natuurlijk aan u. Onze eigen ervaring is dat de resultaten optimaal zijn als u ons er vanaf het begin bij betrekt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We kunnen ons ook voegen in een bescheiden rol binnen het bouwteam.

We nemen de mogelijkheden met u door.

Management van het gehele project
U maakt ons verantwoordelijk voor de complete aansturing en controle, van alle onderdelen, in alle stadia. Dat betekent:

 • Planning. Wij maken de planningen en bewaken die. Alle betrokkenen weten precies waar ze aan toe zijn. En dat geldt uiteraard ook voor u. Doordat er geen misverstanden bestaan, kan iedereen worden aangesproken op zijn professionele verantwoordelijkheid. En mocht er toch iets vertraging oplopen, dan zien we onmiddellijk of dit op het kritieke pad ligt en wat de consequenties kunnen zijn.
 • Financiën. We maken diverse break-downs en een liquiditeitsbegroting. Tijdens het project bewaken we de kosten. We signaleren we eventueel meerwerk en dreigende kostenoverschrijdingen. In overleg met u bepalen de benodigde actie.
 • Logistiek. Aannemers en onderaannemers moeten de ruimte en middelen hebben om efficiënt werken. Dat betekent o.a.:
  • geen andere partijen die op dezelfde plek bezig zijn
  • alle voorwerk is afgerond
  • alle benodigde materialen zijn aanwezig

  Goede logistiek is de basis van efficiëntie, en daarmee van kostenbeheersing. Reden waarom wij er veel aandacht aan besteden.

Als wij het complete project-management doen, zijn we altijd lid van het bouwteam, normaliter als voorzitter. We vergaderen wekelijks met het hele team. Daarnaast hebben we veelvuldig contact met de diverse partijen, meestal op het werk.

Project-management van de interieur-realisatie
Als wij het interieur ontwikkelen en onwerpen, zijn we natuurlijk ook de aangewezen partij om het te realiseren. Dat doen we in volledige openheid en samenspraak met u. We vragen offertes aan bij bedrijven die hun sporen verdiend hebben. Dat kunnen overigens ook bedrijven zijn met wie u zelf goede ervaringen hebt. We schetsen uitvoeringsdetails waar nodig. En vooral, we coördineren alle werkzaamheden.

Als u meer over dit onderdeel wilt weten, kijk dan even op de pagina Realisatie van het interieur.

Bij deze werkwijze zijn wij meestal lid van het bouwteam. Daarin bewaken we het interieur-concept en stemmen we de realisatie af op de andere werkzaamheden rond het project.

Er zijn nog talloze andere manieren om van onze kennis en ervaring rond project-management gebruik te maken. Die zullen we graag met u bespreken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search